Hvernig vernda á nemendur í skólum og leikskólum

Með reglum um samkomubann mun skólahald raskast verulega (https://www.covid.is/flokkar/hvad-thydir-samkomubann).

Upplýsingar fyrir börn og ungmenni

(English below)

Nýjustu upplýsingar um þróun mála, viðbúnað og ráðleggingar er ávallt að finna á vef embættis landlæknis: landlaeknir.is.

Hvað er kórónaveiran?
Kórónaveira er tegund af veiru sem getur valdið veikindum, sérstaklega hjá þeim sem eru ekki heilsuhraustir fyrir.

Hvernig veikindum veldur hún?
Kórónaveiran veldur veikindum sem svipar mjög til algengra kvefeinkenna eða flensu, eins og hósta, hita og beinverkja. Veiran getur líka valdið alvarlegum veikindum eins og lungnabólgu. Sjúkdómurinn heitir COVID-19.

Ef grunur vaknar um smit er best að tala við einhvern fullorðinn og fá ráðgjöf og leiðbeiningar í síma 1700.

Er kórónaveiran hættuleg?
Ástæðan fyrir því að öll lönd í heiminum fylgjast vel með kórónaveirunni núna er að það hefur greinst ný tegund af henni og mjög margir hafa smitast. Veiran kom upprunalega frá Kína en hefur síðan ferðast til margra landa.

Íslensk stjórnvöld, læknar, lögreglan og Rauði krossinn vinna saman að því að tryggja að sem fæstir smitist af henni á Íslandi, og að þeir sem smitast fái góða læknisaðstoð. Fáir af þeim sem smitast af veirunni verða mjög alvarlega veikir en það þarf að fylgjast með öllum sem greinast. Langflestir jafna sig og verða jafnvel lítið veikir. Það er meiri hætta á alvarlegri sýkingu fyrir aldraða og fólk með ákveðna undirliggjandi sjúkdóma.

Gæti ég smitast af kórónaveirunni?
Þeir sem hafa verið mjög nálægt einhverjum sem þegar er veikur vegna kórónaveirunnar, eða hafa snert smitað fólk, sofið í sama rúmi eða verið í sama húsnæði gætu átt á hættu að smitast.

Hvernig get ég forðast að smitast?
Mikilvægast er að þvo sér vel og oft um hendurnar, með vatni og sápu eða handspritti. Svo er góð regla að forðast náin samskipti við aðra sem eru með einkenni kvefs, eins og hnerra eða hósta. Ef þú þarft að hósta eða hnerra er betra að gera það í olnbogann en ekki í hendurnar eða út í loftið.

Af hverju eru sumir með grímur?
Fólk sem þarf að vinna mjög náið með öðrum og hitta marga í vinnunni sinni velur stundum að vera með grímur, til dæmis hjúkrunarfræðingar, læknar og þeir sem hitta marga ferðamenn.

 Veggspjöld

English

Basic information about the Coronavirus for children and teenagers

Note that the latest information about developments, advice and responses can always be found on the webpage of the Directorate of Health.

What is the coronavirus?

The coronavirus is a type of virus that can cause illness, especially with those who are not well or already have medical conditions.

What kind of illness does it cause?

The coronavirus causes an illness that is very similar to the common cold or the flu such as coughing, fever and bone aches. The virus can cause more serious illness such as pneumonia. The illness is called COVID-19.

If someone is thought to be sick, please contact the helpline for advice at 1700 (+354 544 4113 if calling on a foreign line).

Is the coronavirus dangerous?

The reason that every country in the world is paying so much attention to the coronavirus now is that this is a new type of coronavirus and a many people have gotten ill. The virus has travelled from China to many other countries.

The Icelandic government, doctors, police and the Red Cross are all working together to make sure that as few people as possible are affected by it. Very few of those who are infected by the virus get seriously ill, but everyone that does get sick needs to be monitored.

Most people get better and a lot of people don’t get very ill. The illness can be more severe for the elderly and for people with other conditions.

Could I get the coronavirus?

Anyone that has been around someone who is already ill with the coronavirus or has touched someone that is ill, slept in the same bed or been in the same house, has a chance of getting ill.

How can I avoid getting infected?

Most important is to wash your hands well and often with soap and water or use hand sanitiser. It is also a good rule to avoid, as much as you can, contact with sick people, in particular those who have symptoms of a cold, such as sneezing and coughing. If you need to cough or sneeze you should do so is best to do it into your elbow, not into your hands or into the air.

Why are some people wearing masks?

People who work closely with others and meet many people at their jobs sometimes choose to wear masks. These are people such as nurses, doctors and those who meet many tourists.


Sendu skilaboð

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.